Vicky Checkpoint

Idag har vi första utbildningsdagen för våra Checkpoint-verkstäder WIKAB och Hybricon.