Finansiering

Vicky Teknik kan erbjuda attraktiva finansieringslösningar då vi samarbetar med olika aktörer som är väl insatta i våra produkter.

Leasing eller hyra

Vid leasing används objektet som säkerhet. Genom att fördela investeringen via leasing, banklån och egna medel kan du som företagare skapa en bra plattform för nya projekt samt öka tillväxten i verk­samheten. Hyra är en annan finansieringsform, då kan du alltid vara uppdaterad med den senaste utrustningen, byta den vid behov och dessutom är den 100% avdragsgill.

Kontakta oss på 08-778 94 50 eller info@vickyteknik.se för mer information.