Finansiering

Smidig finansiering med Nordic Finance

Attraktiva finansieringslösningar, lyhördhet och stor förståelse för vår verksamhet är några av anledningarna till att vi har valt att samarbeta med Nordic Finance.

Nordic Finance erbjuder smidiga finansieringsformer. Många företag använder leasing som ett alternativ till egna pengar eller banklån. Vid leasing används objektet som säkerhet och som kund betalar man endast en månadskostnad för till exempel inköp av ett nytt lastväxlarflak med TMA. Genom att fördela investeringen via leasing, banklån och egna medel kan företag skapa en bra plattform för nya projekt samt öka tillväxten i verksamheten. Hyra är en annan finansieringsform med sina fördelar, då är du alltid uppdaterad med den senaste utrustningen, kan byta den vid behov och dessutom är den 100% avdragsgill.

Likviditeten är central i alla verksamheter. Oavsett om du väljer hyra eller leasing är de olika finansieringsformerna bra alternativ då de inte påverkar likviditeten i ditt bolag, det behövs varken kontantinsats eller kompletterande säkerheter mer än själva objektet.

För mer information vänligen kontakta Urban Reese på Nordic Finance, urban.reese@nordicfinance.com eller 076-855 16 96.